ISSN: 2299-6729

Jakub Kufel – Redaktor Naczelny
Agnieszka Suchy „Annis” – Zastępca Redaktora Naczelnego

Kacper Sikora – Koordynator ds. redakcji
Michał Billip “Viltharis” – Redaktor, fotoreporter
Michał Suda „Miszka” – Redaktor
Paweł Milczarek „Finian” – Redaktor
Piotr Martuś „Secui” – Redaktor
Agata Biały – Redaktor
Jakub Bochenek „Piekarz”Redaktor
Paulina Zeman „Mulan” – Redaktor
Katarzyna Kokosza – Fotoreporter
Mariusz Stempczyński – Redaktor
Konrad Budek – Redaktor
Paweł Matuszewski – IT
Marta Kasprzak “Zorya” – Fotoreporter
Łukasz Kowalski „– Fotoreporter, redaktor

Rekrutacja