ISSN: 2299-6729

Jakub Kufel – Redaktor naczelny

Agnieszka Suchy  – Zastępca red. nacz.

Kacper Sikora – Koordynator ds. redakcji
Michał Billip “Viltharis” – Redaktor, fotoreporter
Paweł Milczarek „Finian” – Redaktor
Piotr Martuś „Secui” – Redaktor
Jakub Bochenek „Piekarz”Redaktor
Katarzyna Kokosza – Fotoreporter
Konrad Budek – Redaktor
Paweł Matuszewski – IT

Rekrutacja