31 marca 2015 roku ukaże się pierwszy w historii zespołu Netherfell album studyjny. Będzie nosić nazwę Między Wschodem a Zachodem. Skąd taka nazwa? Oddajmy głos Januszowi Merzowi, dyrektorowi Heart of Rock Agency:

“Tytuł Między Wschodem a Zachodem odnosi się tak do warstwy muzycznej, jak i tekstowej, zespół odwołuje się w nich do elementów charakterystycznych dla kultury słowiańskiej, celtyckiej, a także ludów germańskich czy skandynawskich”.

Okładka nowej płyty Netherfell przedstawia czaszkę konia. Również i to ma swoje uzasadnienie i łączy się z tytułem i treścią krążka.

“Okładka wykonana została przez Daniela Szymonowicza i przestawia czaszkę konia, zwierzęcia będącego ważnym elementem mitologii zarówno w kulturach wschodu i jak zachodu, reprezentującego między innymi wschodzące i zachodzące słońce. Konie składane były także jako ofiary zakładzinowe czy chowane wraz z możnowładcami” – mówi Janusz Merz.

Krakowski zespół i ich znajomych Austriaków z zespołu Heathen Foray będzie można usłyszeć na żywo podczas Folk Crusade, która zacznie się 30 marca i potrwa do 15 kwietnia. Pełny plan trasy koncertowej tutaj.

Więcej o NetherfellTU i TU.