ISSN: 2299-6729

Jakub Kufel – Redaktor naczelny

Agnieszka Suchy  – Zastępca red. nacz.

Michał Billip – Redaktor, fotoreporter
Jakub Bochenek – Redaktor
Mariusz Stempczyński – Redaktor
Bartosz Płaneta – Redaktor
Katarzyna Kokosza – Fotoreporter
Nikola Orłowska – Redaktor
Daria Michniak  Redaktor
Paweł Matuszewski – IT

Rekrutacja