Negură Bunget

Negură Bunget (rum. czarny, zamglony las), podobnie jak opisywany wcześniej ukraiński Drudkh, nie do końca można zaliczyć do nurtu folk...