Dordeduh

Dordeduh (nazwę zespołu można przetłumaczyć jako "tęsknota za duchem" - Dor de duh) powstał w roku 2009, po rozłamie w Negura Bunget....

Negură Bunget

Negură Bunget (rum. czarny, zamglony las), podobnie jak opisywany wcześniej ukraiński Drudkh, nie do końca można zaliczyć do nurtu folk...