Photos by Michał Billip.

 

Autorem fotografii jest Michał Billip