Czy młodzież słucha metalu?

Pod koniec 2018 r. Narodowe Centrum Kultury przeprowadziło badanie dotyczące sztuki i dziedzictwa narodowego. Respondentami była grupa 2069 osób w wieku 12-17 lat. Badanie dotyczyło także preferencji...